About Us

אודות החברה

מובילים שינוי במערכות מידע

Wake-up מייעצת באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי, לארגונים הגדולים והמוכרים בישראל, בתחומי מערכות המידע השונים (מאז 2011)

ניהול מכרזים, הגירות (מעבר בין ספקים), שדרוגים וחידושי הסכמים שהובילו לחיסכון כספי מוכח בהוצאות ה-IT והרחבת היכולות הטכנולוגיות של הארגון

לאפיין צרכים, לבחור ולהטמיע מערכות מידע מתקדמות בתחום השירות והמכירה: CRM, Contact Center שהובילו לשיפור משמעותי בביצועים העסקיים

ליישם טכנולוגיות חדשניות ונהלי עבודה קפדניים לצורך עמידה בדרישות הרגולציה ו/ התקינה, ביצור נכסי המידע הארגוני והיערכות והגנה על הרציפות התפקודית מפני איומי סייבר

Wake-up. מובילים שינוי במערכות מידע. 

img