IT Cost Reduction

התייעלות בהוצאות ה IT

איתור חיובי יתר והפחתת הוצאות בתחומי התקשורת והמחשוב הארגוניים

החברה מעניקה שירותים מקצועיים במסגרתם מתבצעות פעולות מעמיקות ויסודיות לפילוח, ניתוח והשוואה, על כלל ההיבטים הטכניים והמסחריים, ביחס למגוון רחב של קטגוריות הוצאה מרכזיות תחת תחום ה- IT בארגון, לטובת יישום התייעלות כלכלית, טכנולוגית ותפעולית.

הפעילות הייעוצית והפרויקטאלית שלנו מספקת מענה כולל בבחינת מגוון רחב של תחומי ההוצאה הנמנים תחת סל התקשוב הארגוני, לרבות:

img

טלפוניה ורב ערוציות

תת קטגוריות

 • (Voice, Data Roaming) תקשורת סלולארית
 • דיוור אלקטרוני (SMS ו-Mail)
 • Contact Center
 • מרכזיות טלפוניה
  (Corporate Telephony)
 • PRI/SIP
 • קבלה והוצאת שיחות

ספקים לדוגמה

 • סלקום / פרטנר / פלאפון
 • Cellact / שמיר
 • Avaya / Cisco / Twilio / 3CX
 • בזק / בזק בינלאומי / הוט
img

תקשורת נתונים

תת קטגוריות

 • קווי תקשורת נתונים בכל סוגי הקישורים (METRO, DWDM, DARK FIBER , SDH, IPVPN)
 • קישורים בין אתרים גלובליים
  (MPLS, SD-WAN,S 2S)
 • שירותי העברת נתונים ואבטחה
  (ISP, CDN, WAF)

ספקים לדוגמה

 • בזק / הוט-נט / פרטנר
 • בזק בינלאומי / בינת
 • Akamai / Cloudflare
 • Checkpoint / Fortinet
 • CATO Networks / Aryaka
img

תשתיות מחשוב ותוכנה

תת קטגוריות

 • אירוח ותחזוקת שרתים (DC, DR)
 • שירותי ענן ציבורי ופרטי
  (Azure, AWS, GCP)
 • רישוי תוכנה
 • DevOps
 • SaaS
 • מדפסות ומיכון משרדי

ספקים לדוגמה

 • בזק בינלאומי / בינת / MedOne
 • AllCloud / DOIT
 • גטר / אזטק / NessPRO
 • Microsoft / Salesforce
img

שירותי IT חיצוניים

תת קטגוריות

 • שירותי כח אדם חיצוניים
 • תמיכה (Help Desk)
 • טכנאות
 • תחזוקה
 • אבטחת מידע
 • פיתוח
 • BI System
 • (MSP) פתרונות מנוהלים

ספקים לדוגמה

 • Matrix / Malam / Ness / ONE1
 • 2BSecure / Trustnet / Citadel

הפרויקט עצמו אינו דורש הקצאת תשומות ארגוניות או השקעה כספית מראש ונחלק לשני שלבים עיקריים:

שלב א' - מיפוי הוצאות מערך התקשוב וגיבוש של תכנית התייעלות שתצביע על פערים כספיים וטכנולוגיים משמעותיים (כחודש בלבד)

 • איתור חיובים שגויים שאינם בהלימה עם הסכמי ההתקשרות ו/ שירותים מיותרים ו/ יקרים שאינם בשימוש מיטבי
 • ניתוח תעריפים ורמת מחירים והצגת Benchmark אופטימלי ביחס לספקים הקיימים
 • ניתוח מבנה הפתרון הטכנולוגי והצגת חלופות יעילות / מתאימות יותר לצרכים

שלב ב' - בכפוף לאישור הארגון - הוצאה לפועל של תכנית ההתייעלות (כ-6 עד 18 חודשים, תלוי בגודל הארגון ובמורכבות הפרויקט)

 • הובלת הליך בחינת ספקים / פתרונות חלופיים ו/ מו"מ לשינוי תכולה ותנאי התקשרות מול הספקים הקיימים
 • חתימה על הסכמי התקשרות חדשים וליווי צמוד בכלל שלבי המעבר ,תכנון, הפעלה במתכונת נסיונית עם ספק חדש, חיבור אתרים מרוחקים, שילוב מערכות וכיו"ב
 • בקרה שוטפת וארוכת טווח, אחר חשבונות הספקים, לווידוא החיסכון המתקבל והבטחת איכות מבחינה טכנית ותפעולית
img